Absolute contra-indicatie

Er is sprake van een absolute contra-indicatie als de omstandigheden dusdanig zijn dat er geen massage kan plaatsvinden, bijvoorbeeld bij: 

 • ernstige hartklachten en/of hartafwijkingen: door ontspanning kan het hartritme dalen
 • zeer ernstige vaataandoeningen: kans op beschadiging van de verzwakte vaten door de druk van een massage
 • koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren
 • algemene infectieziekten: verkoudheid, griep, keelontsteking, etcetera; massage zal de symptomen verergeren
 • te veel pijn of extreme vermoeidheid: het lichaam kan de massageprikkels dan onvoldoende of slecht verwerken
 • besmettelijke huidziektes: door prikkeling van het proces bestaat er kans op uitbreiding of besmetting van derden
 • steenpuisten: uitbreidingsgevaar of besmetting van derden
 • slechte algehele gezondheid
 • neurogene klachten: uitstralende pijn (bijv. hernia)
 • traumatische klachten: grote open wonden
 • orthopedische klachten (klachten met uw botten)