Massages

De scheidslijn tussen lichaam en geest is niet zo scherp als we vaak denken. Sterker nog, beide zijn nauw met elkaar verweven. Vanuit die gedachte verzorg ik de volgende behandelingen:   

Wanneer géén massage?

Massage is gezond, het heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Toch zijn er een aantal factoren, de zogenoemde contra-indicaties, waardoor massage in zijn geheel of gedeeltelijk niet mag of kan worden uitgevoerd:

TWIJFELT U?

Als u een contra-indicatie heeft, geef dit bij het reserveren dan altijd aan. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem gerust contact met me op. In voorkomend geval kan ik in overleg met uw behandelend arts bepalen of een massage al dan niet plaats mag vinden. Indien u mij niet, niet volledig of verkeerd inlicht, kunt u mij niet aansprakelijk stellen voor letsel als gevolg van een door mij uitgevoerde massage of andere behandeling.

Prijzen

De tarieven voor de verschillende massages vindt u hier. Neem voor andere prijzen gerust contact op.